HỘI THI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT SẮC NĂM 2016

25/02/2016 | 2:19:00
Vào ngày 25/02/2016 vừa qua tại Tp. Nha Trang, Việt Nam, Công ty Honda tổ chức "HỘI THI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT SẮC NĂM 2016" mở đầu cho kế hoạch hoạt động của công ty trong năm mới. Hội thi dành cho 300 nhân viên kinh doanh của Honda trong toàn quốc tham dự. 

GTO Media đồng hành hỗ trợ thực hiện chương trình tại Tp. Nha Trang

GTOMedia