[TECHFEST VIETNAM 2020]Đổi mới sáng tạo để Tạo thay đổi tích cực - Vai trò của trường Đại học

03/12/2020 | 7:17:00
Làng sinh viên khởi nghiệp với khẩu hiệu “Đổi mới sáng tạo để Tạo thay đổi tích cực – Innovate for Change” – ra đời với sứ mệnh khẳng định và thúc đẩy vai trò hạt nhân của trường đại học và quan trọng hơn cả là sự hợp tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái để nuôi dưỡng nguồn lực lao động sáng tạo cho đất nước – những người sẽ thúc đẩy quá trình thay đổi tích cực trong xã hội. Làng sinh viên khởi nghiệp là nơi hội tụ của các dự án sinh viên khởi nghiệp nổi bật quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học điển hình trong phong trào sinh viên khởi nghiệp, các tổ chức quốc tế như Hội Đồng Anh, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Viettel…

GTO Media, DQN,Netnam hân hạnh tài trợ các hội nghị trực tuyến tại TechFest Việt Nam 2020.
 
GTOMedia
 
>