[TECHFEST VIETNAM 2020]Start-ups Pitching : Cung cấp nền tảng, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số

04/12/2020 | 3:53:00
Cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 cùng với đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực buộc phải thay đổi, tập trung Chuyển đổi số để thích ứng tồn tại và phát triển. Đây được đánh giá là thời điểm vàng để các Startup công nghệ số Việt phát triển nhanh chóng thành những THÁNH GIÓNG Công nghệ của Việt Nam và khu vực. Nhằm hưởng ứng NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, đồng thời góp phần phát triển lực lượng DN khởi nghiệp Công nghệ số (Digital Startups), VINASA phối hợp với Văn phòng 844 tổ chức chuỗi sự kiện thúc đẩy Khởi nghiệp Công nghệ số trong khuôn khổ Techfest Quốc gia 2020.

GTO Media, DQN, Netnam hân hạnh tài trợ các hội nghị trực tuyến tại TechFest Việt Nam 2020
 
GTOMedia
 
>